انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر ناهید یعقوبی

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922480 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             پزشکی هسته ای
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص پزشکی هسته ای